caută-ţi maşina pe internet

Confidenţialitate

  1. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata prin Legea 102/2005, Depozit Auto are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizeaza cu ocazia accesarii Paginii Depozit Auto si/sau completarii formularelor disponibile pe Pagina Depozit Auto.
  2. Depozit Auto este inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. XXXXX.
  3. Orice persoana care acceseaza Pagina Depozit Auto si/sau care ofera date si/sau informatii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Pagina Depozit Auto, isi manifesta consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru ca Depozit Auto sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu aceasta ocazie. Datele cu caracter personal colectate de catre Depozit Auto prin intermediul Paginii Depozit Auto vor fi utilizate pentru scopurile asociate achizitionarii de catre Utilizatori a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestarii in conditii optime a serviciilor solicitate de catre Utilizatori Furnizorului, precum si, in general, a administrarii relatiei Furnizorului cu Utilizatorii, in scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), in vederea efectuarii de studii de piata si inclusiv intreprinderea de alte activitati de catre Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobari separate exprese din partea Utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea si/sau completarea formularelor disponibile pe Pagina Depozit Auto vor putea fi colectate si prelucrate de catre Furnizor, putand fi folosite de catre acestaIn situatii exceptionale, conform prevederilor legale in vigoare, autoritatile pot solicita ca Furnizorul sa dezvaluie anumite informatiilor care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
  4. Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor.
  5. Depozit Auto poate refuza eliminarea informațiilor dumneavoastră, dacă prelucrarea ulterioară a acestor date de către Depozit Auto este necesara și permisa de lege, inclusiv în cazul în care utilizatorul nu achită toate obligațiile față de grup sau în cazul în care Depozit Auto primeste și înregistreaza în scopuri de probă informații care demonstreaza comportamentul anterior al utilizatorului de a fi încălcat prevederile Regulamentului sau legea aplicabilă, și conservarea datelor este necesară pentru a explica împrejurările.
  6. Datele personale ale utilizatorilor pot fi transferate către entități autorizate să le primească în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv autoritățile judiciare competente. Datele personale ale utilizatorilor pot fi transmise, de asemenea de către Depozit Auto terților, în scopul efectuarii serviciilor oferite utilizatorilor prin intermediul depozitauto.ro.
  7. Datele personale ale utilizatorilor sunt protejate de Depozit Auto împotriva divulgării lor neautorizate, precum și alte cazuri de divulgare sau pierdere și împotriva distrugerii sau modificarii neautorizate a datelor și informațiilor prin utilizarea unui sistem de securitate adecvat,, în special sistemele de criptare a datelor.
  8. Depozit Auto folosește adrese IP colectate în timpul conexiunilor la internet în scopuri tehnice legate de administrarea de server. În plus, adresele IP sunt utilizate pentru a colecta informații generale statistice și demografice (ex. Regiunea din care conexiunea). Aceste date nu sunt combinate cu datele oferite de Utilizatori și reprezintă doar materialul de analiză statistică și mecanisme de corecție de eroare de sistem.
  9. Depozit Auto folosește "cookies". Informațiile colectate folosind "cookies" ajuta la personalizarea serviciilor și conținutului lconform nevoilor individuale și preferințelor utilizatorilor si vizitatorilor pe pagina depozitauto.ro, precum și la realizarea statisticilor generale cu privire la utilizarea de către utilizatorii de Internet a paginii Autivit.ro Dezactivarea opțiunilor browserului, care permitsă stocarea cookie-urilor, în principiu, nu împiedică utilizarea depozitauto.ro, insa poate cauza unele inconveniente. Dispozițiile detaliate referitoare la cookie-uri determină Informații despre Cookies postate la adresa: www.depozitauto.ro/cookies.